Önkormányzat

Híreink

Szociális célú tűzifa támogatás

2023. szeptember 13.

Hirdetmény

 

Gersekarát Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 6/2023. (VIII. 15.) önkormányzati rendelete alapján

szociális célú tűzifa támogatást

biztosít

a) annak a személynek, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti

aa) aktív korúak ellátására,

ab) időskorúak járadékára,

ac) települési támogatásra jogosult közül - tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására - különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez kapcsolatos támogatásban  részesülők,

továbbá
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család

c) azoknak a családoknak, amelyekben 3 vagy több gyermeket, vagy tartósan beteg gyermeket nevelnek,

d) akiknél fagyhalál, vagy kihűlés veszélye áll fenn.

A Képviselő-testület szociális célú tűzifa támogatást biztosíthat fentieken túl azoknak a kérelmezőknek is, akiknek háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át (99.750.- Ft-ot) nem haladja meg.

Nem részesülhet támogatásban, aki a lakóingatlan fűtését nem fatüzeléssel oldja meg. A tűzifa támogatás háztartásonként csak egy kérelmező részére állapítható meg.

A kérelmeket a Rendelet 1. mellékletének nyomtatványán, jövedelemigazolásokkal együtt a Kámi Közös Önkormányzati Hivatal Gersekaráti Kirendeltségén kell benyújtani, 2023. október 15-ig.

Gersekarát Község Önkormányzata

Széchenyi 2020
ESBA
Európai Unió
Európai mobilitási hét 2023.09.26-22