Önkormányzat

Híreink

HIRDETMÉNY - iskolakezdési támogatás

2023. július 27.

Tisztelt Szülők!

Értesítem a Tisztelt Szülőket, hogy Gersekarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 4/2021. (VII.6.) önkormányzati rendelete szerint tanévkezdés alkalmával a községben lakóhellyel rendelkező óvodáskorú, alsó-, közép-felsőfokú oktatási intézményben tanuló gyermek szülője vagy törvényes képviselője, illetve az a jogosult nagykorú személy, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600%-át (171 000,- Ft/fő), iskolakezdési támogatásra jogosult.

A kérelmeket a Kámi Közös Önkormányzati Hivatal Gersekaráti Kirendeltségén (9813 Gersekarát, Béke utca 12.) lehet igényelni és leadni.

A hiánytalanul kitöltött kérelmek benyújtási határideje:

2023. augusztus 11. (péntek) 12.00 óra.

Gersekarát, 2023. július 26.

                                Pászthory Istvánné sk.
                                     polgármester
 

 

 

Kép forrása:

Image by Freepik

Széchenyi 2020
ESBA
Európai Unió
Európai mobilitási hét 2023.09.26-22